انواع روابط جنسی پرخطر3
بهداشت بانوان

انواع روابط جنسی پرخطر3


انواع روابط جنسی پرخطر3:

(روابط جنسی پرخطر چیست)

(انواع روابط جنسی پرخطر2)

(انواع روابط جنسی پرخطر1)


•​رابطه‌ی جنسی در دوران عادت ماهیانه.

•​رابطه‌ی جنسی در دوران بیماری‌های حاد. 
سیستم ایمنی فردی که در حال جنگیدن با بیماری است معمولاً ضعیف می‌شود و ضعف سیستم ایمنی خطر ابتلا و انتقال عفونت مقاربتی را افزایش می‌دهد.

•​رابطه‌ی جنسی تحت فشار زیاد و کم‌خوابی. هر عامل درونی یا بیرونی که سبب پایین‌آمدن سطح آگاهی می‌شود ممکن است به انتخاب نادرست و ناآگاهانه در رابطه‌ی جنسی منتهی شود. بنابراین رابطه‌ی جنسی در شرایطی که یک یا هر دو شریک جنسی تحت فشارهای روانی، نوسانات روحی و کم‌خوابی شدیدند پرخطر تلقی می‌شود.


اگر درگیر رابطه پرخطر شدید چه اقداماتی را انجام دهید؟ 


۱) اگر به هر دلیلی مشکوک به ابتلا به ویروس HIV (عامل بیماری ایدز ) بودید، طی ۷۲ ساعت اول بعد از مواجهه، به مراکز بیماری‌های رفتاری یا به پزشک مراجعه کنید تا در “صورت صلاح‌دید” پزشک آن مرکز، داروی ضد ویروس دریافت کنید. دریافت دارو فقط ظرف ۷۲ ساعت اول می‌تواند احتمال انتقال ویروس را به شدت کاهش دهد.
هرچه این فاصله زمانی کمتر باشد بهتر است.

۲) بیش از حد نگران نباشید اما نسبت به علایم معمول بیماری‌های مقاربتی (سیفلیس) (کلامدیا) (زگیل تناسلی) حساس باشید و درصورت بروز ضایعات پوستی، ترشحات غیرمعمول و سایر علائم به پزشک مراجعه کنید.

۳) آزمایشات بیماری‌های مقاربتی به طور معمول حدود چند هفته بعد از مواجهه (درصورت عدم بروز علائم) مثبت می‌شوند که در مورد بیماری‌های مختلف، متفاوت است. پس بعد از مواجهه، برای تست کامل بیماری‌های مقاربتی به پزشک مراجعه کنید و با فاصله زمانی مناسب، تست‌ها را درخواست کنید. ( تست‌های کامل بیماری مقاربتی به زودی در پست‌های بعدی توضیح داده می‌‌شود.)