علت سفت شدن شکم در ماه های آخر بارداری
بارداری

علت سفت شدن شکم در ماه های آخر بارداری

 

علت سفت شدن شکم در ماه های آخر بارداری

حرکات جنین:

در انتهای بارداری، حرکات جنین باعث سفت شدن شکم می شود. با پیشروی بارداری، شکم به خاطر رشد جنین بزرگ می شود. سفت شدن شکم کاملا واضح و چند ماه آخر این سفت شدن دائمیست. رحم رشد کرده و حرکات جنین باعث سفتی شکم می شود.


افزایش وزن: افزایش وزن در بارداری همراه با سفت شدن شکم می باشد. چربی جمع شده زیر پوست باعث کشیدگی دیواره شکم و سفتی شکم می شود.

مشکلات گوارشی:مشکلات معده نیز در انتهاب بارداری باعث سفت شدن شکم می شود. 


سایر دلایل سفت شدن شکم طی تمام ماه های بارداری:

♦️انقباضات براکستون هیکس

♦️جداشدگی جفت

♦️وعده غذایی سنگین

♦️یبوست


اما این سفت شدن خیلی ادامه پیدا کرد احتمال دارد نشانه زایمان زودرس باشد.