مایده رضایی
معرفی بانوان موفق ورزشکار

مایده رضایی

مائده رضایی
عضو تیم‌ملی موی تای جوانان
فایتر48kg

قهرمان 21 دوره مسابقات کشوری کنگ فو و 3 دوره قهرمان مسابقات کشوری کیک بوکسینگ