واکسن کزاز در بارداری
بارداری، همه چیز درباره بارداری

واکسن کزاز در بارداری

واکسن کزاز در بارداری ضرر دارد؟

تزریق واکسن کزاز در بارداری هیچ منعی ندارد. 


همه افراد باید 10 سال یکبار واکسن کزاز را تجدید کنند تا به دلیل آلودگی به خاک بیمار نشوند. در هنگام زایمان هم شانس آلودگی افزایش می یابد بنابراین واکسن تزریق بشود بهتر است. چون اگر آلودگی وجود داشته باشد نوزاد از طریق بند ناف آلوده خواهد شد.


مادران باردار ترجیحا تا هفته ۳۷ بارداری در صورتی که طی ده سال گذشته این واکسن را تزریق نکرده اند با مراجعه به مراکز بهداشت میبایست واکسن را تزریق کنند.

کزاز مربوط به نوزادان

کزاز نوزادان بیماری بسیار کشنده ای است که بر اغلب نوزادان تاثیر می گذارد و معمولا از طریق استفاده از ابزارهای استریل نشده و گرما ندیده هنگام برش بند ناف به نوزاد منتقل می شود. نوزادان خیلی راحت به این بیماری مبتلا می شوند چون هنوز سیستم ایمنی بدنشان کامل شکل نگرفته است و حتی از طریق مادر نیز سیستم ایمنی دریافت نمی کنند. بنابراین خیلی مهم است که مادران باردار حتما واکسن کزاز بزنند.

اکثر کشورها استاندارد جهانی واکسن کزاز را برای حفظ ایمنی و مراقب از سلامت مادران دنبال می کنند.

زنانی که یک سقط خطرناک داشته اند و آن هایی که مستعد گرفتن کزاز هستند باید واکسن TT (کزاز ) را تزریق کنند تا از ریسک گرفتن این بیماری پیشگیری کنند. هم چنین مهم است که این واکسن در مناطق روستایی هم توزیع شود چون اکثر زایمان ها در شرایط غیر بهداشتی انجام می شود.

قبل از توزیع واکسن :

شیشه کوچک دارو را به شدت تکان دهید که با مایع به خوبی مخلوط شود. حتما باید تکان داده شود تا مطمئن شوید که شیشه دارو زمانی که در سرما بوده و بعد گرم شده آسیب ندیده باشد. واکسن هایی که قبلا یخ زده اند را نباید استفاده کرد.

توزیع واکسن کزاز:

در قسمت زیر برنامه ای برای واکسن زنان باردار که توسط کنگره ی مامایی آمریکا توصیه شده است وجود دارد. ایمن بودن بدن شما بعد از مشاهده ی گزارش پزشکی تان مشخص می شود.

اگر زن باردار قبلا هیچ واکسنی دریافت نکرده باشد یا مشخص نباشد که سابقه ی واکسن زدن های قبلی اش چگونه است دو دوز قبل از زایمان بچه و یک دوز بعدا به او داده خواهد شد.

اگر زن باردار یکی از ۴ تا دوز واکسن کزاز را زودتر دریافت کند دوزهای بعدی ، قبل از زایمان به او داده می شود.

اگر زن باردار مدرکی از زدن واکسن های کزاز در دوران طفولیت بچگی بزرگسالی نشان دهد تزریق های بعدی اش طبق جدول دوم خواهد بود.

برای مراقبت کامل در بارداری آخرین دوز واکسن باید دو هفته قبل از زایمان زده شود.

مقدار دوز تزریق شده بر روی کارت سلامت شخصی فرد ثبت می شود که هر زنی باید آن را با خود همراه داشته باشد.