در طول بارداری چند سونوگرافی و در چه زمان هایی باید انجام شود؟
بارداری، همه چیز درباره بارداری

در طول بارداری چند سونوگرافی و در چه زمان هایی باید انجام شود؟

سونوگرافی ۲بعدی،۳بعدی و ۵ بعدی جنین هفته ۸ بارداری

در طول بارداری چند سونوگرافی و در چه زمان هایی باید انجام شود؟

✴️در دوران بارداری نیاز است که 4 بار سونوگرافی انجام گیرد:

تصویر سونوگرافی دوبعدی

تصویر سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی

✳️️اولین سونو: در اولین سونوگرافی جهت وجود جنین در داخل یا خارج رحم و مشاهده قلب بررسی می شود.
⏱زمان مناسب بین هفته 7 تا 9 بارداری


✳️ دومین سونو: در این زمان جنین بسیار شبیه به نوزاد است و پزشک متخصص اعضای مختلف بدن جنین مانند سر و گردن ، قرینگی و… را بررسی خواهد نمود.همچنین در هفته 12 صدای قلب جنین به وضوح شنیده می شود.غربالگری مرحله اول و سلامت جنین.
⏱در هفته 12 تا 14 بارداری انجام میشود.


✳️سومین سونو: سلامت جنین و جنسیت
⏱هفته 18 تا 20 بارداری


✳️چهارمین سونو: برای بار چهارم نیاز است که سلامت و وضعیت قرارگیری جنین انجام پذیرد.
⏱هفته 32 بارداری انجام میشود


در بانوان بارداری که شرایط خاص دارند ممکن است تعداد دفعات بیشتر شود.