در حالی که یک تیم فروش قوی می تواند تفاوت عمده ای را در خط اصلی ایجاد کند ، شما نمی خواهید نادیده بگیرید که چگونه بقیه مشاغل شما همچنین می توانند فروش را افزایش دهند. در اینجا چند ایده (بیشتر آنها ارزان یا صفر هزینه) برای افزایش در فروش بیشتر برای کمک به رشد کسب و کار شما ارائه

    اکثر افکار حول این کلیشه می چرخند که زنان اشتهای سیری ناپذیری برای خرید کفش ، کیف دستی و چیزهای درخشان دارند. ولی ما می گوییم اینکه خانم ها برای خرید همیشه علاقه نشان می دهند دلیلی دارد . درک اینکه چرا زنان خرید می کنند اولین قدم برای به دست آوردن تجارتشان است. دلیل واقعی ترحم است. تقریباً در