پیشنهاد سردبیر

+ آرشیو

    زمانی که مدیریت مالی خوبی داشته باشید زندگی بسیار راحت تر می شود.لازم نیست که خیلی ریاضی خوبی داشته باشید تا بتونید حساب کتاب درستی داشته باشید. نحوه خرج کردن شما بر میزان اعتبار شما و میزان بدهی شما در پایان تأثیر میگذاره . اگر با وجود داشتن درآمد کافی ، با مشکلات مدیریت پول مواجه هستید حتما این

    95٪ از هر آنچه که فکر می کنید ، احساس می کنید و انجام می دهید و در نهایت به دست می آورید ، نتیجه عادت های است که دارید.زمانی که تصمیم می گیرید که هدفی را دنبال کنید سال هایی مانند سوال های زیر برایتان پیش می آید. چگونه بهتر فکر کنم ، تصمیمات بهتری بگیرم و اقدامات هدفمندی

    چگونه در زندگی می توانیم موفق باشیم؟ سوالی که ذهن همه را همیشه درگیر خود می کند .موفقیت یک شبه به دست نمی آید و حاصل تغییرات و انجام کارهای موثر در طول روز می باشد.بسیاری از مردم مسیر موفقیت را پیدا نمی کنند .همه ی ما فقط مقصد افراد موفق را میبینیم اما هیچ کدام از ما از مسیری

    در حالی که یک تیم فروش قوی می تواند تفاوت عمده ای را در خط اصلی ایجاد کند ، شما نمی خواهید نادیده بگیرید که چگونه بقیه مشاغل شما همچنین می توانند فروش را افزایش دهند. در اینجا چند ایده (بیشتر آنها ارزان یا صفر هزینه) برای افزایش در فروش بیشتر برای کمک به رشد کسب و کار شما ارائه

    اکثر افکار حول این کلیشه می چرخند که زنان اشتهای سیری ناپذیری برای خرید کفش ، کیف دستی و چیزهای درخشان دارند. ولی ما می گوییم اینکه خانم ها برای خرید همیشه علاقه نشان می دهند دلیلی دارد . درک اینکه چرا زنان خرید می کنند اولین قدم برای به دست آوردن تجارتشان است. دلیل واقعی ترحم است. تقریباً در