بدنسازی برای بانوان یکی از ورزش هایی می باشد که در حال حاضر توجه بسیاری به آن می شود و بانوان بسیاری امروزه به آن روی آورده اند.اما بدنسازی و تناسب اندام می تواند در بسیاری از مواقع و در هنگام شروع آن بسیار ترسناک باشد و در بسیاری از مواقع نیز این ترس و وحشت می تواند باعث پشیمانی

    حركت سلام ژاپني براي تقويت عضلات فيله نوعی حرکت ورزشی است که روی تقویت عضلات فیله کار می کند.نحوه ی انجام حرکت سلام ژاپنی به صورت زیر می باشد. نحوه انجام حرکت سلام ژاپنی ۱- راست بایستید و یک هالتر را روی شانه ها بگذارید. Your browser doesn't support video. Please download the file: video/mp4