پیشنهاد سردبیر

+ آرشیو

    آلرژی در واقع پاسخ سیستم ایمنی بدن شما به یک ماده خارجی و یا مواد غذایی می باشد که به طور معمولا که به طور معمول برای بدن شما مضر نیست. به حساسیت به این مواد خارجی آلرژی گفته می شود.این مواد خارجی می توانند شامل غذاهای خاص ، گرده یا غذای شور حیوانات خانگی ، مواد شیمیایی و ذرات