دوران بارداری در کنار شیرینی های انتظاری که برای مادر دارد و در کنار تغییراتی که برای مادر ایجاد می شود بایدها و نبایدهایی هم دارد که باید توسط مادر حتما رعایت شود تا سلامت خود و جنینش را تضمین کند.یکی از داروهایی که مصرفش در دوران بارداری خالی از ضرر نیست، آموکسی سیلین می باشد و سوالی است


Notice: Trying to get property of non-object in /home/banotv/domains/banotv.com/application/modules/default/controllers/BlogController.php on line 138

Notice: Trying to get property of non-object in /home/banotv/domains/banotv.com/application/modules/default/controllers/BlogController.php on line 138

Notice: Trying to get property of non-object in /home/banotv/domains/banotv.com/application/modules/default/controllers/BlogController.php on line 141

Notice: Trying to get property of non-object in /home/banotv/domains/banotv.com/application/modules/default/controllers/BlogController.php on line 141