پیشنهاد سردبیر

+ آرشیو

    اینکه آیا استرس به خودی خود می تواند باردار شدن را دشوار کند یا خیر جای بحث دارد. اما استرس به تنهایی باعث ناباروری نمی شود. حتی اگر ناباروری بسیار استرس زا باشد ، اما هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد استرس باعث ناباروری می شود.عوامل مختلفی وجود دارد که می تواند باعث ناباروری شود و استرس می