پیشنهاد سردبیر

+ آرشیو

    اینکه خود استرس می تواند باردار شدن را دشوار کند موضوع بحث است. استرس به تنهایی باعث ناباروری نمی شود. انجمن پزشکی باروری آمریکا در جزوه استرس و ناباروری خود اظهار داشت: اگرچه ناباروری بسیار استرس زا است ، هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد استرس باعث ناباروری می شود. آیا استرس می تواند شما را