پیشنهاد سردبیر

+ آرشیو

    شکل رحم تأثیر مستقیمی بر عملکرد تولید مثل دارد ، زیرا مکانی است که جنین در طی 9 ماه بارداری رشد می کند. ناهنجاری های مجاری رحمی یا مولرین (MDA) در اثر تغییر در رشد رحم ایجاد می شود و باعث نارسایی لانه گزینی و ریزش حاملگی مکرر می شود. در نتیجه ، برخی از زنان مبتلا به ناهنجاری های