پیشنهاد سردبیر

+ آرشیو

    زایمان اتفاق بسیار زیبایی است ، اگرچه بعضی اوقات ممکن است منجر به عوارضی شود که برای مادر ماندگار باشد ، به خصوص برای مادرانی که پارگی پرینه را تجربه می کنند این عوارض و ناراحتی ها بیشتر است. در انتهای زایمان ، لایه های پوستی و ماهیچه ای داخل و اطراف واژن شما نازک و کشیده می شوند تا