یکی از مشکلاتی که ممکن است برای نوزادان اتفاق بیافتد و یک اتفاق بسیار مرسوم نیز می باشد خلط گلو و یا خس خس سینه می باشد که در بعضی از مواقع ممکن است برای نوزاد بسیار آزاردهنده و ناراحت کننده باشد و این امر علاوه بر ناراحتی برای نوزاد , باعث ایجاد نگرانی در والدین نیز می شود.در واقع


Notice: Trying to get property of non-object in /home/banotv/domains/banotv.com/application/modules/default/controllers/BlogController.php on line 138

Notice: Trying to get property of non-object in /home/banotv/domains/banotv.com/application/modules/default/controllers/BlogController.php on line 138

Notice: Trying to get property of non-object in /home/banotv/domains/banotv.com/application/modules/default/controllers/BlogController.php on line 141

Notice: Trying to get property of non-object in /home/banotv/domains/banotv.com/application/modules/default/controllers/BlogController.php on line 141