این روزها به علت تغییرات سبک زندگی میزان ناباروری میان زوجین افزایش پیدا کرده است و برا رفع ناباروری و فرزند آوری هزینه های زیادی باید متحمل شد.طبق تعریفی که سازمان جهانی بهداشت ارائه داده است زوجینی که به مدت یک سال بدون وقفه بچه دار نشوند نابارور محسوب می شوند و برای بارداری باید زیر نظر پزشک قرار گیرند


Notice: Trying to get property of non-object in /home/banotv/domains/banotv.com/application/modules/default/controllers/BlogController.php on line 138

Notice: Trying to get property of non-object in /home/banotv/domains/banotv.com/application/modules/default/controllers/BlogController.php on line 138

Notice: Trying to get property of non-object in /home/banotv/domains/banotv.com/application/modules/default/controllers/BlogController.php on line 141

Notice: Trying to get property of non-object in /home/banotv/domains/banotv.com/application/modules/default/controllers/BlogController.php on line 141