پیشنهاد سردبیر

+ آرشیو

    تاریخچه فیناستراید داروی فیناستراید اولین بار در گذشته برای کاهش دادنDHT (دی هیدرو تستوسترون) در غدد پروستات استفاده می شد که نام تجاری آنPROSCAR بود و میزان تجویز آن در روز 5 میلی گرم بود. در سال 1990 این دارو برای درمان و از بین بردن بزرگ شدگی پروستات به میزان 5 میلی