یکی از نکاتی که والدین باید درباره نوزادان خود به آن توجه داشته باشند,واکسن زدن نوزادان خود و مراقبت های پس از آن می باشد که عدم مراقب های بعدی می تواند یکی از مواردی باشد که موجب ایجاد خطر برای نوزادان و نگرانی هایی برای والدین می شود.معمولا تزریق واکسن نوزادان برای والدین یک کار سخت و


Notice: Trying to get property of non-object in /home/banotv/domains/banotv.com/application/modules/default/controllers/BlogController.php on line 138

Notice: Trying to get property of non-object in /home/banotv/domains/banotv.com/application/modules/default/controllers/BlogController.php on line 138

Notice: Trying to get property of non-object in /home/banotv/domains/banotv.com/application/modules/default/controllers/BlogController.php on line 141

Notice: Trying to get property of non-object in /home/banotv/domains/banotv.com/application/modules/default/controllers/BlogController.php on line 141