در یک بارداری طبیعی همه ی خانم ها باید به میزان طبیعی اضافه وزن داشته باشند و این امری بسیار اجتناب ناپذیر می باشد اما باور غلط عمومی در دوران بارداری که بابد به اندازه ی دو نفر غذا بخورید از پایه و اساس اشتباه می باشد. میزان اضافه وزن در حاملگی باید نرمال و طبیعی باشد و برای هرخانم


Notice: Trying to get property of non-object in /home/banotv/domains/banotv.com/application/modules/default/controllers/BlogController.php on line 138

Notice: Trying to get property of non-object in /home/banotv/domains/banotv.com/application/modules/default/controllers/BlogController.php on line 138

Notice: Trying to get property of non-object in /home/banotv/domains/banotv.com/application/modules/default/controllers/BlogController.php on line 141

Notice: Trying to get property of non-object in /home/banotv/domains/banotv.com/application/modules/default/controllers/BlogController.php on line 141