کلاس های آمادگی برای زایمان

    در کلاس‌های آمادگی برای زایمان چه چیزهایی آموزش داده می‌شود؟ مهم‌ترین و بزرگ‌ترین هدف کلاس‌های آمادگی برای زایمان، دادن اطلاعات و آگاهی به مادران باردار است. ترس‌های مادر